VOORWAARDEN

 

 

Onze prestaties worden meestal per uur verrekend. Het uurtarief wordt afgesproken bij de eerste contacten.

Ieder dossier is verschillend en op voorhand niet altijd goed in te schatten.
Soms volstaat 1 plaatsbezoek, in andere gevallen zijn meerdere bezoeken en/of vergaderingen noodzakelijk.
In sommige dossiers kan mogelijk wel een forfaitaire vergoeding overeengekomen worden.

Behoudens vooraf afgesproken bijzondere prestaties, worden geen andere kosten aangerekend (uitgezonderd verplaatsingsvergoeding).